Svet-Stranek.cz
Kterak se z člověka rodí Homo sapiens sapiens
QUO VADIS - Kam kráčíš?

Fotografie k zamyšlení, řazené tématicky:Kterak se z člověka rodí Homo sapiens sapiens

Fotografie k zamyšlení, řazené tématickySpousta písmenek spojujících se na bílém papíře rychle unaví náš zrak, může se však stát slovem, které občerstvuje a oživuje naši duši! 
Člověk 

a život 
------------
-----------

Věci
kolem nás
-----------------------

Duchovní

rozměr 
---------------------

Dokument

----------------------

Příroda

-------------------
Čokoládoví
lidé


Přilnutí

DirigentOhromné
maličkosti

Podzim

Zima v
Tucho
.

Zátiší 
Tuchoměřic

Tajemství
 kostela

 Paris
ambience


Puteaux
Défence


Sinaj,
Mojžíšova
hora


Imprese z
Marseje


Aula Dei