Svet-Stranek.cz
Kterak se z člověka rodí Homo sapiens sapiens
QUO VADIS - Kam kráčíš?

ZAJÍMAVÉ OSOBNOSTI:Kterak se z člověka rodí Homo sapiens sapiens

ZAJÍMAVÉ OSOBNOSTI

Život a tvorba kohokoli z nás může být skvělou inspirací.

Josef Čapek (1887-1945)

Starší bratr Karla Čapka. Malíř a ilustrátor. 
Něco málo o vývoji jeho tvorby, jeho uměleckého a lidského pohledu na svět.
"Co jest? Ano, jest člověk a smysl života. To není otázka obsahu v malbě: Je to otázka zároveň původu a určení."králJiříkzPoděbrad (1420 - 1471)

Jiří už dlouho předvídal, že dojde ke střetu s papežem a rozhodl se zajistit si pro tento případ spojence mezi evropskými katolickými vládci. Jeho vynikající poradce, humanista Antonio Marini z Grenoblu inspiroval krále již během května téhož roku k vytvoření projektu Všeobecné mírové organizace („Smlouva o nastolení míru v celém křesťanstvu“) křesťanských panovníků, v níž by se všichni snažili o upevnění trvalého míru na principu národní svrchovanosti států, zásady nevměšování se a řešení sporů před mezinárodním soudním tribunálem („obecným konsistoriem“)PetrChelčický(1390 - 1460)

Jeden z prvních světových, pacifistických spisovatelů. K jeho základním myšlenkám patří kritika života společnosti. Ten rozděluje do dvou právních řádů:

1. Kristův,obsažený v Evangeliích

2. Antikristův,obsažený v zákonech státu a církve

VÍCE...
BIBLICKÉPOSTAVYKain a Ábel

Henoch

Noe

Abrahám

Lot

Izák

Jákob (Izrael)

Josef Egyptský

Mojžíš

Miriam (Mojžíšova sestra)

Josue

král David

král Šalamoun 

královna ze Sáby

Eliáš

Ester

Judit

Jan Křtitel

Marie z Nazareta

Ježíš Kristus

Petr, apoštol

Filip, apoštol

Pavel, apoštol