Svet-Stranek.cz
Kterak se z člověka rodí Homo sapiens sapiens
QUO VADIS - Kam kráčíš?

KULTURA, UMĚNÍ, POEZIE:Kterak se z člověka rodí Homo sapiens sapiens

KULTURA, UMĚNÍ, POEZIE

Vnímavost pro krásu a harmonii, přesažnost, dokonalost, je výsadou člověka. Jedině tento druh stvoření je schopen utvářet něco, co nemá žádnou hodnotu k zabezpečení základních životních potřeb. Zůstaňme alespoň chvíli, jen tak, v nezištném obdivu!

SMYSL UMĚNÍ V LIDSKÉM ŽIVOTĚ

Marie Knapeková (Janoušková)

Nelze říci, že nejdokonalejší umění, je kupříkladu naprosto přesný popis přírody (o co se opírali krajní umělecké směry realismu,jako naturalismus a verismus), který vylučuje tvůrčí představivost a popírá hlubší dimenzi skutečnosti. Umělec totiž neopisuje přírodu, ale dotváří ji. Opírá se o její jevovou tvář, ale nekopíruje ji. 

VÍCE...


KMEN STROMU

Ivana Bárová

Díváš se na svět 

očima lásky,

anebo míříš doprostřed 

cílové pásky?

Nedbáš ...

Kmen člověka a stromu,

ač vrhá stíny dolů,

vypíná se za nebem.


BALADA O HOVNĚ

Jaroslav Vrchlický

Na malém stole od nedávna, leží zvláštní kus,

je to věrně padělaný, lesklý, lidský trus.

Často sedím za večera nad tím hovnem zadumán,

usměju se, pozaslzím, když ho k oku pozvedám.

VÍCE...


DEVĚT MILIARD BOŽÍCH JMEN

Arthur Clarke

"Tohle je požadavek poněkudneobvyklý," řekl dr.Wagner. Pokud mi je známo, je to poprvé, cotibetský klášter žádá dodání počítače. Mohlbyste mi vysvětlit, co s ním zamýšlíte dělat?" ...

"Samozřejmě." "Je to skutečně velmi prosté.Sestavujeme seznam, který má obsahovat všechna možná boží jména." "Promiňte...?" "Máme totiž důvod věřit," neochvějně pokračoval láma,"že všechna taková jména mohou být napsána pomocí ne více než devítipísmen - v abecedě, na kterou jsme přišli."

VÍCE...ZE SBÍRKY „PODZIMNÍ DEPKA-NENÍ KRÁSNÁ?“

Jan Evžen Kužel

Stokrát jsem 

cítil s těmi 

co zemřeli 

a vím, že jsou tu 

šťastni a se mnou 

jen já už jeneslyším 

a oni mají mi co říct…

VÍCE...